FK utvekslingsforsker på internasjonal konferanse

04.10.2016

kabeloKabelo Stenger har gjennom Fredskorpsets utvekslingsprogram hatt et forskningsopphold på GenØk i 2015/2016. Under den internasjonale konferansen Microbial Physiology & Genomics i London 29.-30. september deltok Stenger med en poster som beskriver Stengers resultater fra hans arbeid på GenØk.

Hovedpunktene i posteren var at rester av glyfosat og AMPA, som er et nedbrytningsprodukt av sprøytemiddelet glyfosat, blir introdusert inn i næringskjeden til mennesker og dyr. Restene av disse kjemikalene har blitt funnet i genmodifiserte avlinger av soya og mais som benyttes i dyrefôr. Bakterier som finnes i mennesker og dyrs mage og tarm vil derfor kunne bli eksponert for glyfosat og AMPA i meget lave konsentrasjoner. Stenger har spesielt undersøkt hvordan mage/tarm-bakteriene Escherichia coli og Enterococcus faecalis vil reagere på lave konsentrasjoner av glyfosat og AMPA. Glyfosat og AMPA kan utgjøre viktige miljøbestemmende faktorer for tarmbakterienes tilpasningsdyktighet, virulens og/eller antibiotikaresistens.

Denne studien er en av de pågående studiene i et SANCOOP-prosjekt finansiert av Forskningsrådet. Deltakelse på konferansen ble finansiert med midler fra Fredskorpset og SANCOOP-prosjektet.

Tittelen på posteren var: “Identification of response pathways of Escherichia coli and Enterococcus faecalis to glyphosate and Aminomethyl phosphonic acid (AMPA)”.