Mangel på nyanser i NRK-programmet Folkeopplysningen

28.09.2016

GenØk er overrasket over tilnærmingen til GMO i programmet Folkeopplysningen. Hensikten med programmet er å undersøke helse- og miljøkonsekvenser, men redaksjonens bruk av kilder og intervjuobjekter er meget ensidig. I og med at GenØk er nasjonalt kompetansesenter for biosikkerhet er det rart at ikke forskere hos oss er blitt intervjuet for å vise at det ikke er vitenskapelig konsensus omkring helse- og miljørisiko ved bruk av GMO. GenØk har vært i kontakt med Folkeopplysningen i innledende faser og gitt fyldig informasjon og referanser som gjenspeiler den vitenskapelige debatten. Ved siden av risiko er det viktig å vektlegge bærekraft, samfunnsnytte og etikk. Dette er også tema som GenØk forsker på. GenØk synes det er merkelig at dette ikke kommer fram i programmet.

 

Foto: AdobeStock #109613630