Vurderer krav til helse- og miljørisikovurdering av mikroorganismer i bioremedieringstiltak

16.09.2016

Delicous potatoes.

Forsker Arinze Okoli har sammen med forskere i Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) publisert en rapport som vurderer krav til helse- og miljørisikovurdering av mikroorganismer i bioremedieringstiltak

Dagens krav til informasjon om mikroorganismer som skal brukes for å rense forurenset jord og vann (bioremediering) er ikke tilstrekkelige for å kunne gjennomføre en vurdering av helse- og miljørisiko av produktene. Det er konklusjonen i en rapport som Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) har utført på oppdrag fra Miljødirektoratet.

Bioremediering går ut på å bruke organismer, først og fremst mikroorganismer, for å omdanne eller bryte ned giftige forbindelser. Nedbrytningsprosessen kan fremskyndes ved å tilsette ekstra mikroorganismer. Det kalles bioaugmentering.

.

For mer informasjon følg denne lenken til VKMs hjemmeside.

.

Skaar, I., Asare, N., Klein, J., Okoli, A. and Ruus, A. (2016). «Health and risk evaluation of microorganisms used in bioremediation«, Scientific Opinion of
the Panel on Microbial Ecology of the Norwegian Scientific Committee for Food Safety, ISBN: 978-82-8259-232-1, Oslo, Norway.
Photo: © AdobeStock krylovvladislav