Stipendiat tilknyttet prosjektet “Hazard Characterization of Modified Vaccinia Virus Ankara Vector»

30.08.2016

Les fullstendig utlysning på jobbnorge.no

Ved Det helsevitenskapelige fakultet, Institutt for medisinsk biologi er det ledig en stilling som stipendiat for søker som ønsker å ta graden philosophia doctor (ph.d.). Stillingen er tilknyttet molekylær inflammasjon forskningsgruppe (MIRG). Stillingen er ledig for tiltredelse fra 15.01.2017 og gjelder for fire år.

Stillingen er tilknyttet molekylær inflammasjon forskningsgruppe (MIRG). Forskningen i denne gruppa er fokusert rundt inflammatoriske prosesser i neuroblastoma og Merkel cell carcinoma, og hvordan denne kunnskapen kan brukes til å utvikle behandling av disse krefttypene. Forskningsgruppen samarbeider med GenØk – Senter for biosikkerhet (http://genok.no/) på biosikkerhetsspørsmål knyttet til poxvirusbaserte vaksiner. Stipendiaten vil bli involvert i poxvirus-prosjektet. Studier av mammalske cellekulturer, virus-rensning, teknikker innen molekylærbiologi, immunologisk deteksjon av virusproteiner, proteomikk, og Next Generation Sequencing er teknikker som brukes i prosjektet. Forskningen er finansiert av Helse Nord og UiT.

Kandidaten må dokumentere kunnskap om molekylærbiologiske teknikker på Master-nivå, dyrkning, og vedlikehold av mammalske cellelinjer, viruspropagasjon og isolasjon. Erfaring med poxvirus, mikroskopiering (inkludert elektronmikroskop). Grunnleggende ferdigheter innen bioinformatikk (phylogenetisk analyse) er en fordel.

Søknadsfrist: 30.09.2016

Kontaktpersoner for stillingen er professor Ugo Moens, ugo.moens@uit.no, +47-776 44622 og Dr. Malachy Ifeanyi Okekemalachy.okeke@uit.no, +47-776 44716).