Høringssvar: genmodifisert mais MON87427 x MON89034 x MIR162 x NK603

29.08.2016

AdobeStock_109613630_mhoufotolia

 

GenØk har levert høringssvar for mais (type MON87427 x MON89034 x MIR162 x NK603) som omfatter bruksområdet import og prosessering og til bruk i fòr og mat eller inneholdende ingredienser produsert fra MON87427 x MON89034 x MIR162 x NK603 mais.

Søker har ikke inkludert den informasjonen som kreves for godkjenning av MON87427 x MON89034 x MIR162 x NK603 iht til den norske genteknologiloven (NGTA), spesielt omkring samfunnsnytte og bærekraftighet av MON87427 x MON89034 x MIR162 x NK603 (Appendix 4) for godkjenning i Norge. I denne sammenheng er det viktig å få dokumentert erfaringer med hensyn på effekter på miljø, helse og samfunnsaspekter. Denne type dokumentasjon er ikke tilstrekkelig i søknaden om omsetting av MON87427 x MON89034 x MIR162 x NK603 mais til import og prosessering og til bruk i fòr og mat eller inneholdende ingredienser produsert fra MON87427 x MON89034 x MIR162 x NK603 mais.

Vår anbefaling er at norske myndigheter ikke godkjenner bruk av MON87427 x MON89034 x MIR162 x NK603 mais til import og prosessering og til bruk i fòr og mat som det søkes om.

Les fullstendig høringssvar

Bidragsytere til dette innspillet: Idun Grønsberg, Magnus Støback Bjørsvik, Berit Tømmerås, Tamryn van der Merwe, Lilian van Hove

Foto: AdobeStock_109613630_mhoufotolia