Etiske og økologiske aspekter ved bruk av bioteknologiske metoder i lakseavl

25.08.2016

AdobeStock_60753125_mur162

Anne Ingeborg Myhr har sammen med andre forskere sett nærmere på ulike problemstillinger knyttet til å utsette kjønnsmodning hos norsk oppdrettslaks. I en artikkel publisert i Journal of Applied Aquaculture diskuteres ulike tilnærminger og etiske og økologiske problemstillinger til dette.

For å utsette kjønnsmodning hos laks, som er både et velferdsmessig og økonomisk problem idagens oppdrett, kan ulike tilnærminger benyttes, for eksempel 1 ) tradisjonell avl, 2 ) manipulering av ytre faktorer som påvirker pubertet ( lys ), 3 ) nye bioteknologiske metoder 4 ) induksjon av polyploidi, og 5 ) genmodifisering. Disse ulike tilnærminger kan være av ulik egnethet for forbrukere og markedet. I denne artikkelen fremheves det at det er viktig å identifisere og diskutere både fordeler og potensielle økologiske og etiske problemstillinger til de ulike tilnærmingene for å utsette kjønnsmodning åpent og inkluderende for alle påvirkede og interesserte parter.

Artikkelen kan du lese her

.
Iversen, M., Myhr, Anne I., Wargelius, A. (2016). "Approaches for delaying sexual maturation in salmon and their possible ecological and ethical implications",
Journal of Applied Aquaculture, published online 21 July, doi.org/10.1080/10454438.2016.1212756
.
Photo: © AdobeStock Mur162