Høringssvar: genmodifisert mais VCO-Ø1981-5

23.06.2016

Delicous potatoes.

Genøk–Senter for Biosikkerhet har levert innspill på offentlig høring i EU som omfatter VCO-Ø1981-5 mais for bruksområdet import og prosessering og til bruk i fòr og mat eller inneholdende ingredienser produsert fra VCO-Ø1981-5 mais.

Denne søknaden er levert inn av Genective under EU forordning 1829/2003.

Konklusjon og anbefalning

Vår anbefaling er at norske myndigheter ikke godkjenner bruk av VCO-Ø1981-5 mais til import og prosessering og til bruk i fòr og mat som det søkes om.

Vi trekker frem mangler i dossieret som ikke gir grunnlag for en anbefaling om sikker bruk, samfunnsnytte og bidrag til bærekraftighet av VCO-Ø1981-5 mais. Søker har ikke inkludert noe av den informasjonen omkring samfunnsnytte og bærekraftighet til VCO-Ø1981-5 mais som kreves i den norske genteknologiloven (NGTA) (Appendix 4) for godkjenning i Norge. I denne sammenheng er det viktig å få dokumentert erfaringer med hensyn på effekter på miljø, helse og samfunnsaspekter. Denne type dokumentasjon er ikke tilstrekkelig i søknaden om omsetting av VCO-Ø1981-5 mais til import og prosessering og til bruk i fòr og mat eller inneholdende ingredienser produsert fra VCO-Ø1981-5 mais.

Ønsker du å lese hele innspillet kan du gjøre det her: GenOk__H_130

Bidragsytere til dette innspillet: Idun M. Grønsberg, Lise Nordgård, Berit Tømmerås, Jan Husby, Tamryn van der Merwe, Odd-Gunnar Wikmark og Frøydis Gillund.

Photo: © AdobeStock Arhendrix