Seniorforsker Fern Wicksons foredrag på Bioteknologirådets forkostmøte om GMO-mat er nå tilgjengelig

20.06.2016

Møtet som ble holdt i Oslo 08. juni 2016 er nå tilgjengelig via YouTube.

Fern Wickson holdt et foredrag om GMO er etisk og samfunnsmessig forsvarlig sett fra et bærekraftig utviklingsperspektiv under Bioteknologirådets frokostmøte om GMO-mat.