Frokostforedrag hos Bioteknologirådet 8. juni: GMO – vurderinger av sosiale og etiske aspekter

23.05.2016

Hvordan kan vi i praksis vurdere om en GMO er etisk og samfunnsmessig forsvarlig og i samsvar med prinsippet om bærekraftig utvikling?

Miljødirektoratet anbefalte nylig å ikke legge ned forbud mot den genmodifiserte maissorten 1507. Ved vurderinger av om en genmodifisert organisme (GMO) skal bli godkjent i Norge, krever genteknologiloven at man ikke bare skal vurdere risikoen for skade på helse og miljø, men også om GMO-en er etisk og samfunnsmessig forsvarlig og i samsvar med prinsippet om bærekraftig utvikling. Dette er prisverdige kriterier, men hvordan kan man gjøre dette i praksis? Hvilke aspekter skal vurderes? Og hvilke sosiale og etiske konsekvenser har egentlig GMO-er i praksis – i den virkelige verden?

I dette frokostforedraget vil Fern Wickson gi eksempler fra andre land hvor genmodifiserte planter dyrkes. Eksemplene viser at vurderinger gjøres på forskjellige måter, og at det er avgjørende å ta hensyn til sosiale og etiske forhold dersom vi ønsker en ansvarlig regulering av GMO-feltet.

 

PortrettFern Wickson er seniorforsker og koordinator ved avdeling for Samfunn, økologi og etikk ved GenØk Senter for biosikkerhet i Tromsø, og medlem av Bioteknologirådet. Hun har forsket innen flere fag, og har PhD både i statsvitenskap og biologi. Wickson deltar for tiden i flere internasjonale forskerprosjekter om regulering av nye teknologier.

Foredraget vil bli holdt på engelsk. Spørsmål fra salen kan være på norsk eller engelsk.

Gratis og åpent for alle! Frokost fra 8.15. Foredrag starter 8.30.

Påmelding her.

Tid: Onsdag 8. juni kl. 8.15–9.30
Sted: Håndverkeren, Sangerhallen (5. etg.), Oslo

 

forsidefoto: MegWallacePhoto/adobestock.com