Høringssvar: genmodifisert soya MON87705 x MON87708 x MON89788

19.04.2016

GenØk – Senter for Biosikkerhet har levert innspill på offentlig høring i EU for genmodifisert soya MON87705 x MON87708 x MON89788 i bruksområdet import og prosessering og til bruk i fòr og mat eller inneholdende ingredienser produsert fra MON87705 x MON87708 x MON89788 soya.

Konklusjon og anbefalinger
Ut ifra vurderingskriteriene for bærekraft, samfunnsnytte og etiske aspekter, gir ikke søker opplysninger som belyser disse i henhold til det som forutsettes anvendt i den norske genteknologilovens (Appendix 4).

I denne sammenheng er det viktig å få dokumentert erfaringer med hensyn på effekter på miljø, helse og samfunnsaspekter. Denne type dokumentasjon er ikke tilstrekkelig i den oppsummerte søknaden om omsetting av MON87005 x MON87008 x MON89788 mais til import og prosessering og til bruk i fòr og mat eller inneholdende ingredienser produsert fra MON87005 x MON87008 x MON89788 mais

Vi anbefaler at norske myndigheter ikke godkjenner bruk av MON87005 x MON87008 x MON89788 mais til import og prosessering og til bruk i fòr og mat basert på dette.

Les høringsinnspill