Høringssvar: genmodifisert mais 1507 x MIR162 x MON810 x NK603

19.04.2016

GenØk – Senter for Biosikkerhet har levert innspill på offentlig høring i EU for genmodifisert mais 1507 x MIR162 x MON810 x NK603 i bruksområdet import og prosessering og til bruk i fòr og mat eller inneholdende ingredienser produsert fra 1507 x MIR162 x MON810 x NK603 mais.

Konklusjon og anbefaling
Vår anbefaling er at norske myndigheter ikke godkjenner bruk av 1507 x MIR162 x MON810 x NK603 mais til import og prosessering og til bruk i fòr og mat basert på dette.

Dette begrunnes utifra vurderingskriteriene for bærekraft, samfunnsnytte og etiske aspekter, der søker ikke gir opplysninger som belyser disse i henhold til det som forutsettes anvendt i den norske genteknologilovens (Appendix 4).

I denne sammenheng er det viktig å få dokumentert erfaringer med hensyn på effekter på miljø, helse og samfunnsaspekter. Denne type dokumentasjon er ikke tilstrekkelig i den oppsummerte søknaden om omsetting av 1507 x MIR162 x MON810 x NK603 mais til import og prosessering og til bruk i fòr og mat eller inneholdende ingredienser produsert fra 1507 x MIR162 x MON810 x NK603 mais.

Les høringsinnspill