Overraskende funn i nytt studie fra GenØk: rensede Cry-toksiner kan skade naturmangfoldet (ikke-målorganismer)

04.04.2016

MegWallacePhoto-dollarphotoclub.com

En av de antatte fordelene med genmodifiserte (GM) planter med innebygget insektresistens (ved å produsere Bt/Cry-toksiner) har vært høy spesifisitet, det vil si dreping av skadeinsekter, men ikke andre, ønskede arter av naturmangfoldet.

graphical-abstract-FCT-2016_shortDette nye studiet viser at en akvatisk modellorganisme, vannloppe (Daphnia magna) har høyere dødelighet etter kronisk eksponering til rensede Bt/Cry toksiner. I tillegg viser studiet at eksponering til to Cry-toksiner samtidig ga økt effekt, noe som antyder at nye GM planter (såkalte «stacked events», som nå dominerer markedet og som uttrykker flere toksiner samtidig) vil gi sterkere uønskede effekter på naturmangfoldet. Cry-toksiner kan derfor ha alternative, ukjente og uønskede virkemåter på arter i naturen. Det er nødvendig med en bedre forståelse av når, hvor og hvordan GM plantemateriale og Cry-toksiner spres og påvirker akvatiske økosystemer.

Bøhn, T., Rover, C.M. & Semenchuk, P. (2016). «Daphnia magna negatively affected by chronic exposure to purified Cry-toxins«. Food and Chemical Toxicology 91:130-140. Doi: 10.1016/j.fct.2016.03.009

Photo: MegWallacePhoto/dollarphotoclub.com