GenØk inviterer til gratis seminar om genteknologi og laks

15.04.2016

DNA-merer

Genteknologi og laks

– avl for en bærekraftig framtid?

GenØk inviterer til et seminar hvor ulike spørsmål ved bruk av genteknologi for å fremme en bærekraftig avl av laks vil bli belyst. Fokus vil være på ulike alternativer for å oppnå interessante egenskaper hos laks, samt problemstillinger knyttet til miljøhensyn, bærekraft og marked.

Det er gratis å delta på seminaret, men av hensyn til servering må påmelding registreres innen 01. juni 2016.

Ved spørsmål eller påmelding vennligst benytt e-post: post@genok.no

Dato: 16.06.2016
Tid:    Kl. 10.30-16.00
Sted: LINKEN møtesenter, Tromsø

 

Program

InvitasjonwebOppdrettsnæringens behov for robust laks
Petter Arnesen, Marine Harvest

Seleksjon av laks med resistens mot infeksjoner
Nina Santi, AquaGen

Seleksjon av laks med resistens mot lakselus
Bjarne Gjerde, Nofima

Nye genteknologiskverktøy brukt i avl på laks
Anna Wargelius, Havforskningsinstituttet

Miljørisikovurdering av genteknologisk laks
Janne Øvrebø Bonhorst, Miljødirektoratet

Laks i et eksport perspektiv
Kristin Pettersen, Norges sjømatråd

Bærekraftaspekter ved bruk av genteknologi på laks
Frøydis Gillund, GenØk

Bærekraft og samfunnsnytte i den norske Genteknologiloven
Audrun Utskarpen, Bioteknologirådet