Faguttalelse fra GenØk vedr. Cartagena-protokollens beslutning XII/24 om syntetisk biologi

02.02.2016

GenØk-Senter for biosikkerhet har levert et innspill til rapportene UNEP/CBD/SYNBIO/AHTEG/2015/1/3 og  UNEP/CBD/SYNBIO/AHTEG/ 2015/1/2 som skal vurderes av Subsidiary Body on Scientific, Technical and Technological Advice (SBSTTA) under et møte i Montreal, Canada fra 25. til 29. april 2016.

Les innspill

Forsidefoto: Monet/dollarphotoclub.com