Tørråteresistent GM-potet vurderes for kommersiell godkjenning i USA

22.01.2016

Foto: olgavolodina/dollarphotoclub.com

Foto: olgavolodina/dollarphotoclub.com

Det amerikanske selskapet J.R. Simplot har utviklet en genmodifisert (GM) potet med tørråteresistens kalt «Russet Burbank Generation 2 potet». Amerikanske myndigheter vurderer nå om denne GM-poteten skal godkjennes for produksjon og salg i USA. Før poteten kan bli tilgjengelig for amerikanske bønder og forbrukere må den få grønt lys fra tre ulike forvaltningsinstanser; US department of Agriculture (USDA), Food and Drug Authorities (FDA) og Environmental Protection Agency (EPA). Foreløpig har to instanser (USDA og FDA) anbefalt godkjenning. EPA har ansvar for å vurdere om GM-planta er trygg for menneskers helse, for eksempel ved å vurdere om de nye proteinene er allergene. EPA vil også studere mulig miljøpåvirkning ved å vurdere effekter på ikke-mål organismer, muligheten for genspredning, og behovet for å iverksette strategier for å hindre at skadeorganismer overkommer GM-potetplantas resistens. Det er forventet at EPA vil gjennomføre sin risikovurdering innen utgangen av 2016.

Tørråteresistent GM-potet er interessant i en norsk landbrukssammenheng og GenØk har gjennomført flere workshops med aktører involvert i norsk potetproduksjon for å kartlegge synspunkter på samfunnsmessige-, etiske- og bærekraftsaspekter ved en eventuell dyrking av en slik GM-potet i Norge.

Les også:

Gillund, F. (2015) “Genmodifiserte poteter kan gjøre potetbonden bærekraftig”, kronikk i Forskning.no 04.02.15.

Examining the Social And Ethical Issues Raised by Possible Cultivation of Genetically Modified Potato With Late Blight Resistance in Norway Gillund, F.Millar, K., Utskarpen, A. and Myhr, A.I. (2015)GenØk Biosafety Report 2015/04, 46p

Bærekraft ved dyrking av GM-potet med tørråteresistens Gillund, F., Utskarpen, A. og Myhr, A.I. 2014 GenØk biosafety report 2014/03, Norway, 30p