Evaluering av GenØks kapasitetsbyggingsprogram

21.01.2016

FinalReport_130116_1På oppdrag fra Norad har KPMG gjennomført av evaluering av GenØks kapasitetsbyggingsprogram i perioden 2008-2014. Hensikten med evalueringen var å evaluere prosjektenes måloppnåelse og bærekraft.

Les rapport