Sosio-økonomiske hensyn i GMO-regelverk

12.01.2016

Binimelis, R., Myhr, A. I. (2016) Inclusion and implementation of socio-economic considerations in GMO regulations: Needs and recommendations, Sustainability, 8,62: doi:10.3390/su8010062

Det er en økende interesse for vurdering av samfunnsøkonomiske hensyn ved GMO. Rosa Binimelis og Anne Ingeborg Myhr har nettopp publisert en artikkel i tidsskriftet Sustainability der de beskriver status for sosio-økonomiske hensyn i GMO-lovgivning. Forfatterne analyserer omfanget av de samfunnsøkonomiske hensyn som er inkludert, de metodiske valg som taes og rollen til deltakende prosesser i GMO-relaterte beslutninger. En anbefaling er at det er et stort behov for kompetanse med hensyn på hvordan en skal vurdere samfunnsøkonomiske hensyn, samt at det er behov for mer refleksjon over hvordan fremme inkludering av deltakende prosesser i GMO vurderinger.

Illustrasjonsbilde: sima/dollarphotoclub.com