Ny rapport: Examining the Social And Ethical Issues Raised by Possible Cultivation of Genetically Modified Potato With Late Blight Resistance in Norway

18.12.2015

Forside_webGillund, F., Millar, K., Utskarpen, A. and Myhr, A.I. (2015) Examining the Social And Ethical Issues Raised by Possible Cultivation of Genetically Modified Potato With Late Blight Resistance in Norway, GenØk Biosafety Report 2015/04, 46p

Rapporten presenterer resultater fra en workshop som ble arrangert på Stange i juni 2015. Ulike aktører involvert i potetproduksjon, forskere og representanter for miljø og landbruksinteresser deltok på workshopen.  De diskuterte etiske og samfunnsmessige problemstillinger relatert til mulig dyrking av tørråteresistent genmodifisert (GM) potet i Norge. Et viktig mål med workshopen var å bidra til operasjonalisering av vurderingskriteriene i den Norske Genteknologiloven knyttet til «samfunnsnytte» og «etisk forsvarlighet». Tørråte er den sykdommen som globalt sett er mest ødeleggende for poteter. Nåværende tiltak innen konvensjonell potetproduksjon er i stor grad basert på kjemisk behandling med soppdrepende midler, noe som er kostbart, både for potetprodusenter og miljøet. Denne GM-poteten blir hevdet å være en av de første GM-plantene som har potensial til å løse et alvorlig problem for norske og europeiske bønder. I tillegg er GM-poteten cisgen, dvs. at genene er hentet fra naturlig kryssbare ville potetarter, noe som kan påvirke forbrukernes oppfatning og aksept. Derfor er denne typen GM-potet spesielt interessant for diskusjon omkring etiske og samfunnsmessige aspekter.

Last ned Biosafety report 2015/04