Virus og klimaendringer

30.11.2015

Foto: mrfiza/dollarphotoclub.com

Foto: mrfiza/dollarphotoclub.com

Klimatoppmøtet er i gang i Paris. En viktig problemstilling som krever større oppmerksomhet er hvordan klimaendringer kan føre til endring av viruspopulasjoner.

Klimaendringer og økende temperaturer vil gjøre det mulig for en rekke arter å etablere seg både lenger nord og lenger sør enn tidligere. Arter som kan ha med seg nye virus som ”blindpassasjerer”. Det kan også være insekter og trekkfugler som har med seg virus. Det mangler kunnskap om virus i arter som lever i dag i Antarktis og det mangler kunnskap om hvordan klimaendringene kan påvirke virus-vert-miljøinteraksjonene i fremtiden. Det vil også være høyst relevant å sette i gang overvåkning av hva som finnes i dag av virus, samt vurdere tiltak for å hindre spredning, slik at en unngår mulige uønskede effekter på økosystem-, dyre- og folkehelsen.

I juni 2014 publiserte GenØk en rapport om virus og klimaendringer skrevet at Terje Traavik. Problemstillingene rapporten tar opp er i dag meget relevante, og burde få større oppmerksomhet under det internasjonale toppmøtet om klima som foregår i Paris.

Rapporten kan leses og lastes ned her Climate Changes and Emerging Wildlife-Borne Viruses in Norway: – Facts, Uncertainty and Precaution