Genmodifisert laks godkjent som mat i USA

20.11.2015

Foto: Alexander Raths/dollarphotoclub.com

Foto: Alexander Raths/dollarphotoclub.com

FDA (Food and Drug Authorities) har nå godkjent at genmodifisert laks kan selges som mat, samt at merking er frivillig.

Den genmodifiserte (GM) laksen er et produkt fra selskapet AquaBounty Technologies i Canada. GM-laksen vokser dobbelt så raskt som sin opprinnelse, vanlig atlantisk laks som brukes i akvakulturindustrien. Grunnen er noen ekstra gener hentet fra amerikanske kongelaks og ålekvabbe (tilhører piggfinnfiske familien), som sørger for at ekstra veksthormoner produseres gjennom hele året og dermed vokser den genmodifiserte laksen ikke bare om våren og sommeren, slik som vanlig oppdrettslaks gjør.

AquaBounty har godkjenning for å lage GM-befruktede lakseegg i Canada, mens oppdrett av disse rasktvoksende GM-laksene blir utført i lukkede landbaserte anlegg i Panama. Selskapet har ikke godkjenning for oppdrett i Canada.

AquaBounty planlegger å kun drive oppdrett for matproduksjon med steril hunnfisk. De befruktede fiskeeggene som skal brukes i matproduksjon blir sterile ved trykksjokk. Behandlingen er derimot ikke 100 % effektiv, og det vil derfor alltid være noen egg som ikke blir sterile. Konsekvensene av rømning er ikke klarlagt da GM-laksen ikke er tilgjengelig for testing hos uavhengige forskningsmiljøer.

Ved å behandle GM-laksen som «nytt legemiddel for dyr» har FDA vurdert dokumentasjon om hvilke mulige biologiske effekter det nye veksthormonet og reguleringsgenene kan ha på laksen og mennesker, for å kunne si at laksen er trygg som mat. Her inngår blant annet det å sette såkalte grenseverdier (tolerance levels) for «nye» molekyler som tidligere ikke fantes naturlig i atlantisk laks.

Denne  genmodifiserte laksen er allerede svært kontroversiell hos forbrukerne, og det vil blir en stor diskusjon, spesielt når det ikke er et krav om at den skal merkes som «Genmodifisert». Merking er foreslått å være frivillig. Det er i dag imidlertid ingen nasjonale amerikanske krav om at mat basert på GM-råvarer må merkes som GMO, dette kan bestemmes av hver enkelt stat. Men laksen bør merkes som «GMO» for å gi forbrukerne reelle valgmuligheter.

Usikkerhet vedrørende eventuelle dyrevelferd- og miljøkonsekvenser gjør at det er lite trolig at laksen vil bli tillatt produsert i mange andre land.

Les mer:

Kronikk: GM-laks – ingen reell trussel for norsk lakseindustri

Nyhetsartikkel i Nord24

GenØks rapport om GM-laks