GM-laks: kunnskapshull og usikkerhet

20.11.2015

Foto: tycoon101/dollarphotoclub.com

Foto: tycoon101/dollarphotoclub.com

Kapittelet om GM laks er fra den nylig publiserte GenØk-rapporten «Uncertainty and Knowledge Gaps related to Environmental Risk Assessment of GMOs». Rapporten diskuterer usikkerhet, kunnskapshull og forskningsbehov knyttet til potensiell bruk og innføring av GMO. Den dekker GM planter, markørgener for antibiotikaresistens, GM-vaksiner, genterapi og legemidler som inneholder eller består av GMO, samt GM-mikroorganismer, GM-trær og GM-laks.

Dette kapittelet diskuterer ulike problemstillinger knyttet til GM-laks, både med tanke på konstruktets sammensetning, videre forskningsbehov og eventuelle miljøeffekter. I tillegg har GenØk nylig publisert en kronikk om samme emne.

Chapter 5 – GM salmon

Last ned fullstendig rapport