Høringssvar: genmodifisert mais MON87411

13.11.2015

GenØk – Senter for Biosikkerhet har levert innspill til offentlig høring under EU forordning 1829/2003 av oppsummert søknad for EFSA/GMO/NL/2015/124, mais MON87411 fra Monsanto Company som gjelder mat, fòr, import og prosessering av genmodifisert mais MON87411.

Hovedkonklusjon og anbefalinger:
Genøk–Senter for Biosikkerhet viser til brev fra Miljødirektoratet angående offentlig høring for MON87411 mais i bruksområdet import og prosessering og til bruk i fòr og mat eller inneholdende ingredienser produsert fra MON87411 mais. 

Søker gir ikke opplysninger som adresserer vurderingskriteriene bærekraft, samfunnsnytte og etiske aspekter som forutsettes anvendt i den norske genteknologiloven. I denne sammenheng er det viktig å få dokumentert erfaringer med hensyn på effekter på miljø, helse og samfunnsaspekter. Denne type dokumentasjon er ikke tilstrekkelig i oppsummert søknad om omsetting av MON87411 mais til import og prosessering og til bruk i fòr og mat eller inneholdende ingredienser produsert fra MON87411 mais. 

Basert på den informasjonen vi har tilgjengelig er vår konklusjon at norske myndigheter ikke godkjenner bruk av MON87411 mais til import og prosessering og til bruk i fòr og mat som det søkes godkjenning for.

Les fullstendig høringsinnspill

 

Forsidebilde: diosmirnov/Dollarphotoclub.com