Høringssvar: genmodifisert soya

03.11.2015

GenØk – Senter for Biosikkerhet har levert innspill på offentlig høring under EU forordning 1829/2003 av oppsummert søknad for EFSA/GMO/NL/2013/120, soya «event» FG72xA5547-127, fra Bayer CropScience AG og M.S. Technologies, LLC, som gjelder mat, fòr, import og prosessering av genmodifisert soya FG72xA5547-127.

Hovedkonklusjon og anbefalinger:
Genøk–Senter for Biosikkerhet viser til brev fra Miljødirektoratet angående offentlig høring for FG72xA5547-127 soya i bruksområdet import og prosessering og til bruk i fòr og mat eller inneholdende ingredienser produsert fra FG72xA5547-127 soya. 

Søker gir ikke opplysninger som adresserer vurderingskriteriene bærekraft, samfunnsnytte og etiske aspekter som forutsettes anvendt i den norske genteknologiloven. I denne sammenheng er det viktig å få dokumentert erfaringer med hensyn på effekter på miljø, helse og samfunnsaspekter. Denne type dokumentasjon er ikke tilstrekkelig i oppsummert søknad om omsetting av FG72xA5547-127 soya til import og prosessering og til bruk i fòr og mat eller inneholdende ingredienser produsert fra FG72xA5547-127 soya. 

Basert på den informasjonen vi har tilgjengelig er vår konklusjon at norske myndigheter ikke godkjenner bruk av FG72xA5547-127 soya til import og prosessering og til bruk i fòr og mat som det søkes godkjenning for.

Les fullstendig høringsinnspill

Forsidefoto: HandmadePictures/dollarphotoclub.com