Høringssvar: genmodifisert bomull

19.10.2015

Foto: hichako/dollarphotoclub

Foto: hichako/dollarphotoclub

GenØk – Senter for biosikkerhet har levert innspill til offentlig høring under EU forordning 1829/2003 av oppsummert søknad for EFSA/GMO/NL/2011/94, bomull «event» GHB614xLLCotton25xMON15985, fra Bayer CropScience AG som gjelder mat, fòr, import og prosessering av genmodifisert bomull GHB614xLLCotton25xMON15985.

Hovedkonklusjon og anbefalinger
Genøk–Senter for biosikkerhet viser til brev fra Miljødirektoratet angående offentlig høring for GHB614xLLCotton25xMON15985 bomull i bruksområdet import og prosessering og til bruk i fòr og mat eller inneholdende ingredienser produsert fra GHB614xLLCotton25xMON15985 bomull. 

Søker gir ikke opplysninger som adresserer vurderingskriteriene bærekraft, samfunnsnytte og etiske aspekter som forutsettes anvendt i den norske genteknologiloven. I denne sammenheng er det viktig å få dokumentert erfaringer med hensyn på effekter på miljø, helse og samfunnsaspekter. Denne type dokumentasjon er ikke tilstrekkelig i oppsummert søknad om omsetting av GHB614xLLCotton25xMON15985 bomull til import og prosessering og til bruk i fòr og mat eller inneholdende ingredienser produsert fra GHB614xLLCotton25xMON15985 bomull. 

Vår konklusjon er at norske myndigheter ikke godkjenner bruk av GHB614xLLCotton25xMON15985 bomull til import og prosessering og til bruk i fòr og mat som det søkes godkjenning for.

Les fullstendig høringsinnspill