Sissel Rogne fra Bioteknologirådet til Havforskningsinstituttet

09.10.2015

Foto: Bioteknologirådet

Sissel Rogne                      Foto: Bioteknologirådet

Mangeårig direktør i Bioteknologirådet, Sissel Rogne har i dag blitt utnevnt av regjeringen til ny direktør for Havforskningsinstituttet.

GenØk har gjennom mange år samarbeidet nært med Rogne, som også har vært styremedlem i stiftelsen. Vi ønsker Rogne lykke til og håper at vårt samarbeid vil finne felles plattformer også innen det marine.

GenØk håper det gode samarbeidet med Bioteknologirådet vil fortsette i fremtiden.