Innovasjon og forskning

06.10.2015

Innovasjonogforskning.no er et nettsted for deg som er interessert i innovasjon, forskning og immaterielle verdier. Nettsiden inneholder flere kategorier som tar for seg ulike områder og industrier der innovasjon- og forskningsaktiviteter er i fokus.

Artikkel om GenØk: http://www.innovasjonogforskning.no/biokonomi/arbeider-for-var-trygghet

Temaavis: Innovasjon_og_forskning

annonse_030915