Innspill til høring om GM mais

30.09.2015

Innspill fra GenØk – Senter for Biosikkerhet på fornyelse av gjeldende godkjenning i EU under 1829/2003/EF av søknad EFSA/GMO/RX-001, mais event 1507, fra Pioneer Hi-Bred International, Inc. og Dow AgroSciences LLC som gjelder mat, fòr, import og prosessering av genmodifisert mais 1507.

 

Konklusjon
Vi trekker frem mangler i oppsummert søknad og data som ikke gir grunnlag for en konklusjon om sikker bruk, samfunnsnytte og bidrag til bærekraft av 1507 mais. Søker har ikke inkludert noe av den informasjonen omkring samfunnsnytte og bærekraft av 1507 mais som kreves i den norske genteknologiloven (Appendix 4) for godkjenning i Norge.

Hovedkonklusjon og anbefalinger:
Genøk–Senter for Biosikkerhet viser til brev fra Miljødirektoratet angående offentlig høring som omfatter fornyelse av gjeldende godkjenning i EU for 1507 mais i bruksområdet import og prosessering og til bruk i fòr og mat eller inneholdende ingredienser produsert fra 1507 mais. 

Søker gir ikke opplysninger som adresserer vurderingskriteriene bærekraft, samfunnsnytte og etiske aspekter som forutsettes anvendt i den norske genteknologiloven. I denne sammenheng er det viktig å få dokumentert erfaringer med hensyn på effekter på miljø, helse og samfunnsaspekter. Denne type dokumentasjon er ikke tilstrekkelig i søknaden om omsetting av 1507 mais til import og prosessering og til bruk i fòr og mat eller inneholdende ingredienser produsert fra 1507 mais. 

Vår konklusjon er at norske myndigheter ikke godkjenner bruk av 1507 mais til import og prosessering og til bruk i fòr og mat som det søkes fornyet godkjenning av.

Les høringsinnspill

 

Foto: Olexandr/Dollarphotoclub.com