Introduksjonsfilm om Agri/Cultures-prosjektet

29.09.2015

Denne videoen er en kort introduksjon til Agri/Cultures-prosjektet. Dette er et fireårig forskningsprosjekt finansiert av Norges forskningsråds FRIPRO-program for urge forskertalenter.

Agri/Cultures-prosjektet utvikler nye konsepter, metoder og empirisk kunnskap for å forstå og vurdere de komplekse relasjonelle nettverkene som eksisterer og kommer til uttrykk ved bruk av bioteknologi i landbruket.