GenØk i Europeisk debatt om risikovurdering av GMO

18.09.2015

Odd-Gunnar Wikmark

Odd-Gunnar Wikmark © European Union 2015

Odd-Gunnar Wikmark fra GenØk deltok 15. september i en debatt om risikovurdering av genmodifiserte organismer (GMO) i Brussel. Sammen med Andreas Heissenberger fra Østerrike og Birgit Winkel fra Tyskland representerte han nasjonale eksperter som har sendt inn omfattende vitenskapelige kommentarer til EFSA.

Debatten ble organisiert etter initiativ fra medlemmer av Europaparlamentet; Maria Heubuch (Greens, Tyskland ), Maria Pension Noichl (S&D, Tyskland), Sirpa Pietikäinen (EPP, Finland) og Bart Staes (Greens, Belgia. Panelet besto av nasjonale eksperter, samt representanter fra EU-kommisjonen og European Food Safety Authority (EFSA).

Arrangørene oppsummerte debatten gjennom en kort video.