GenØk har publisert 3 nye høringsinnspill om mais

28.08.2015

17. august sendte GenØk ut høringsinnspill på 3 typer genmodifiserte mais med herbisid- og pestisidtoleranse.

Alle 3 er multistack og uttrykker mange ulike transgener samtidig. Vi setter spørsmål ved mangelen på analyse av kombinasjonseffekter av disse, samt opphopning av herbisider i plantene.

Høringsinnspillene kan du lese i sin helhet her:

EFSA/GMO/BE/2013/117 fra Monsanto Company som gjelder mat, fòr, import og prosessering av genmodifisert mais MON87427 x MON89034 x NK603
Les høringsinnspill

EFSA/GMO/BE/2013/118 fra Monsanto Company som gjelder mat, fòr, import og prosessering
av genmodifisert mais MON87427 x MON89034 x 1507 x MON88017 x 59122
Les høringsinnspill

EFSA/GMO/NL/2014/123 fra Pioneer Hi-Bred International, Inc. som gjelder mat, fòr, import og prosessering av genmodifisert mais 4114
Les høringsinnspill