Doktorgradsdisputas Monica Andreassen

20.03.2015

Monica Andreassen (GenØk/Norges folkehelseinstitutt) forsvarte 19. mars avhandlingen “Immune properties of cry1Ab transgenic maize studied in mouse models of airway and food allergy” ved UiT Norges arktiske universitet i Tromsø.

Kort sammendrag av avhandlingen:

Målsetningen med prosjektet var å få mer kunnskap om risiko for allergier relatert til dyrking og bruk av genmodifisert mais til mat og fôr. Ved hjelp av dyreforsøk har vi undersøkt om det tilførte (transgene) proteinet Cry1Ab i MON810 mais kan utløse eller forsterke allergier. I forsøkene har mus blitt eksponert for det aktuelle proteinet, samt for plantemateriale fra MON810 og umodifisert mais, både via luftveiene og fordøyelsessystemet. I serum fra luftveiseksponerte mus fant vi antistoffer mot proteinet, også antistoffet IgE, som er assosiert med allergi. Dette gjaldt kun for de musene som fikk rent protein, og ikke de som ble eksponert for plantematerialet (som hadde lavere konsentrasjon av Cry1Ab proteinet). Vi fant ikke at proteinet kunne forsterke allergi mot andre allergener. Mer forskning må til for å vite om antistoffene mot proteinet kan føre til klinisk allergisk sykdom, og videre bør effekter av langtidseksponering undersøkes nærmere.

F.v. Dag-Hugo Coucheron, Sissel Rogne, Michelle Epstein, Terje Larsen og Monica Andreassen.

F.v. Dag-Hugo Coucheron, Sissel Rogne, Michelle Epstein, Terje Larsen og Monica Andreassen.

Veiledere
Hovedveileder seniorforsker Thomas Bøhn
Biveileder seniorforsker Unni Cecilie Nygaard
Biveileder professor Terje Traavik
Biveileder professor Martinus Løvik

Bedømmelseskomiteen
Dr. Michelle Epstein, Division of Immunology, Allergy and Infectious Diseases, Department of Dermatology, Medical University of Vienna, Østerriket – 1. opponent
Professor Sissel Rogne, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Det medisinskodontologiske fakultet, Universitetet i Bergen – 2. opponent
Førsteamanuensis Dag- Hugo Coucheron, Institutt for medisinsk biologi, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet – leder av komité

Disputasleder
Professor Terje Larsen, Institutt for medisinsk biologi, Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet