Sprøytemiddelrester i genmodifiserte (GM) soyabønner reduserer kvaliteten på mat og fôrprodukter

03.03.2015

大豆PhD student Marek Cuhra har sammen med kolleger publisert en artikkel som viser at akkumulerte sprøytemidler i sprøytemiddeltolerante GM planter gir redusert helse for modell-organismen vannloppe (Daphnia magna).

Forskningen viser at genmodifisert glyfosat-tolerant soya, – bedre kjent som Roundup-ready soya -, har egenskaper som gjør denne soyatype vesentlig forskjellig fra umodifisert soya. Roundup-ready soya inneholdt høye konsentrasjoner av glyfosat, som er sprøytemiddelrester fra dyrkingen. I fôringsforsøk er det tidligere påvist at Roundup-ready soya gir dårligere overlevelse, vekst og reproduksjon enn vanlig industrielt dyrket umodifisert soya. Økologisk soya var et vesentlig bedre fôrmateriale for forsøksdyrene. I oppfølgende fôringsforsøk ble 8 grupper forsøksdyr fôret forskjellige innhøstinger av Roundup-ready soya. Resultatene viste at med høyere nivå av sprøytemiddelrester i fôret, ble dyrenes kjønnsmodning forsinket og antallet avkom redusert. Dette indikerer at Roundup-ready soya (som er dominerende ingrediens i dyrefôr på verdensbasis) er vesentlig forskjellig fra umodifisert soya. Negative aspekter kan i hovedsak knyttes til innholdet av glyfosat, som innvirket negativt på forsøksdyrene. Dagens bransjebestemte politikk, som ekskluderer bruk av Roundup-ready soya i fôr til Norsk oppdrettslaks, anbefales opprettholdt. Artikkelen diskuterer i tillegg at andre studier på dette fagfeltet i stor grad er utført av industriens forskere, som har oversett temaet sprøytemiddelrester.

Cuhra, M., Traavik, T., Dando, M., Primicerio, R., Holderbaum, D. and Bøhn, T. 2015. Glyphosate-residues in Roundup-ready soybean impair D. magna life-cycleJournal of Agricultural Chemistry and Environment 4: 24-36.

For spørsmål eller mer informasjon kontakt: Thomas Bøhn, seniorforsker GenØk/Prosjektleder, thomas@genok.org, mobil 97 00 99 16

Foto: カクさん (Dollarphotoclub.com #63803873)