GenØk leder satsning på kunnskapsdeling om syntetisk biologi

18.02.2015

Photo: Henrik5000 #000007254422 (istockphoto.com)

GenØk skal på oppdrag av Utenriksdepartementet lede den norske satsningen på kapasitetsbygging relatert til syntetisk biologi for utviklingsland. Sammen med Bioforsk og lokale partnere skal GenØk organisere et ukeskurs i Afrika og et i Asia, samt publisere en rapport om temaet. Klima- og miljødepartementet og Landbruks- og matdepartementet deltar også i prosjektet.

Syntetisk biologi handler om å lage levende organismer som ikke finnes i naturen i dag, og designe dem til å utføre bestemte oppgaver. I 2010 ble det annonsert at forskere hadde lykkes med å lage verdens første levende, syntetiske celle. Potensialet for syntetisk biologi er stort, og inkluderer blant annet karbonnøytralt biodrivstoff  samt nye medisiner og behandlingsformer i helsevesenet. Samtidig fins en risiko for misbruk, og det er mye vi ikke vet om de langsiktige miljø-, helse og samfunnsmesige virkningene av å ta i bruk nye prosseser og produkter basert på syntetisk biologi.

Det finnes i dag ingen bredt anerkjent definisjon av syntetisk biologi, og det er uavklart hvorvidt syntetisk biologi faller inn under gjeldende regelverk. Hensikten med prosjektet er å høyne kvaliteten på informasjonen, slik at man blir bedre rustet til å vurdere muligheter og utfordringer knyttet til anvendelsen av denne nye teknologien.

Prosjektansvarlige hos GenØk:
Odd-Gunnar Wikmark og Katrine Jaklin

 

Forsidephoto: Lonely #74687963 dollarphotoclub.com