Genmodifisert mais spres uten kontroll på den sør-afrikanske landsbygda

14.01.2015

Ny forskningsartikkel fra GenØk: “Detections of Transgenes in Local Maize Varieties of Small-Scale Farmers in the Eastern Cape, South Africa” ved Marianne Iversen, Idun M. Grønsberg, Johnnie van den Berg, Klara Fischer, Denis Worlanyo Aheto og Thomas Bøhn

Dollarphotoclub_45612456-WEBDen nylig publiserte artikkelen er den første vitenskapelige dokumentasjonen som viser spredning av genmodifisert (GM) mais blant tradisjonelle småskala-bønder i Afrika. Studiet kombiner biologiske data (deteksjon av GM mais) kombinert med intervjuer av bønder om opprinnelsen til maisfrøene de dyrker, samt hvor hyppig de gjenbruker og deler frø seg imellom. Alle sør-afrikanske bønder kan lovlig kjøpe og dyrke GM mais, men bruken skal registreres via lisensavtaler slik at maisen dyrkes i henhold til gjeldende regelverk. Regelverket for dyrkning av GM mais er laget med utgangspunkt i industrielt landbruk, og er i praksis umulig å følge for småskala-bønder. Blant annet kan de ikke oppfylle krav til minsteavstand mellom åkrer for å unngå blanding av GM og umodifisert mais. I tillegg strider bøndenes tradisjoner, med ivaretagelse, gjenbruk og deling (med familie, venner, naboer) av frøene de høster, mot regelverket. Dataene viser at GM mais utilsiktet hybridiserer med umodifiserte maisvarianter som dyrkes lokalt i landsbyen. Over tid vil genmodifisert materiale spres ukontrollert videre til andre småskala-bønder og landsbyer via deling av frø. Dette kan få alvorlige økologiske konsekvenser som utvikling av resistens hos insekter mot insektgiftene i GM maisen. Artikkelen viser også at såkalt «sameksistens» mellom GM og konvensjonell dyrking av mais ikke vil fungere i småskala jordbruk.

Artiklene ble publisert i PLOS ONE 31.desember 2014, og kan lastes ned her

Iversen, M., Grønsberg, I. M., van den Berg, J., Fischer, K., Aheto, D. W. and Bøhn, T. (2014). «Detection of Transgenes in Local Maize Varieties of Small-Scale Farmers in Eastern Cape, South Africa” PLOS Published: December 31, 2014  DOI: 10.1371/journal.pone.0116147 Open access

Article Abstract (artikkelsammendrag)
Small-scale subsistence farmers in South Africa have been introduced to genetically modified (GM) crops for more than a decade. Little is known about i) the extent of transgene introgression into locally recycled seed, ii) what short and longterm ecological and socioeconomic impacts such mixing of seeds might have, iii) how the farmers perceive GM crops, and iv) to what degree approval conditions are followed and controlled. This study conducted in the Eastern Cape, South Africa, aims primarily at addressing the first of these issues. We analysed for transgenes in 796 individual maize plants (leaves) and 20 seed batches collected in a village where GM insect resistant maize was previously promoted and grown as part of an governmental agricultural development program over a seven year period (2001–2008). Additionally, we surveyed the varieties of maize grown and the farmers’ practices of recycling and sharing of seed in the same community (26 farmers were interviewed). Recycling and sharing of seeds were common in the community and may contribute to spread and persistence of transgenes in maize on a local or regional level. By analysing DNA we found that the commonly used transgene promoter p35s occurred in one of the 796 leaf samples (0.0013%) and in five of the 20 seed samples (25%). Three of the 20 seed samples (15%) included herbicide tolerant maize (NK603) intentionally grown by the farmers from seed bought from local seed retailers or acquired through a currently running agricultural development program. The two remaining positive seed samples (10%) included genes for insect resistance (from MON810). In both cases the farmers were unaware of the transgenes present. In conclusion, we demonstrate that transgenes are mixed into seed storages of small-scale farming communities where recycling and sharing of seeds are common, i.e. spread beyond the control of the formal seed system.