Rapport fra workshoper om bærekraft ved dyrking av GM-potet med tørråteresistens

19.12.2014

Organic PotatoesDenne rapporten presenterer funn fra to workshoper som omhandlet bærekraft ved dyrking av denne genmodifisert (GM) potet med tørråteresistens i Norge.

Europeiske forskningsinstitusjoner arbeider med å utvikle GM-potet med økt tørråteresistens. Dette er et eksempel på en GM-plante som kan vise seg å være svært aktuell for norsk landbruk, spesielt sett i lys av dagens situasjon hvor tørråte bekjempes ved omfattende bruk av soppmidler og fører til store tap for næringa. Workshopene ble gjennomført i juni og oktober 2014. 16 personer fra ulike deler av potetproduksjonskjeden, samt fagpersoner med tilknytning til norsk landbruk og relevante interessegrupper, deltok. Rapporten presenterer synspunkter omkring bærekraft, og spørsmål som kan være relevante for å vurdere om denne typen GM-potet bidrar til en bærekraftig utvikling.

Workshopene er en del av et treårig forskningsprosjekt (2013–2016) finansiert av Norges Forskningsråd. Prosjektet har som mål å bidra til operasjonalisering av kriterier som omhandler bærekraftig utvikling, samfunnsnytte og etikk i den norske genteknologiloven.

Rapport fra workshop om bærekraft og GM-potet (pdf)

Forsidebilde: mjaud/66912972 (dollarphotoclub.com) – tekstbilde: iko/72043327 (dollarphotoclub.com)