Mattilsynet avslår søknad om genmodifisert fiskefôr

31.10.2014

iStock_000008410667LargeFiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL) har på vegne av fire fiskefôrprodusenter årlig søkt om dispensasjon fra kravet om å søke godkjenning for genmodifisert fiskefôr. Mattilsynet har avslått årets søknad fordi det ikke foreligger et reelt behov for å bruke slikt fôr.

Les mer hos Mattilsynet