Anne Ingeborg Myhr ny direktør i GenØk – Senter for biosikkerhet

24.10.2014

Anne Ingeborg Myhr

Anne Ingeborg Myhr

Styret i GenØk har ansatt Anne Ingeborg Myhr som direktør i en åremålsperiode frem til 31.03.17. Myhr har fungert i stillingen siden 01.01.13.

Anne Ingeborg Myhr er sivilingeniør i bioteknologi fra NTNU, Trondheim, og en doktorgrad fra Institutt for medisinsk biologi ved Universitetet i Tromsø. Hennes forskningserfaring har hovedsaklig vært innenfor risikovurdering og risikohåndtering av GMO samt etiske, sosiale og juridiske aspekter (ELSA) knyttet til genteknologi. I løpet av de siste årene har hennes forskningsfokus blitt utvidet til å omfatte miljø-, helse- og sosiale virkninger av nye bioteknologier inkludert syntetisk biologi og

Hun har vært medlem av den norske Vitenskapskomité for mattrygghet (VKM), den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap and teknologi (NENT), den etiske nemnda for patentsaker, NANOMAT programstyret i Norges forskningsråd og er i dag medlem av Nordisk komité for bioetikk. Internasjonalt har hun vært involvert i ulike problemstillinger knyttet til GMO, inkludert en EU ekspert arbeidsgruppe om GMO overvåking og relatert til sosio-økonomiske aspekter under Cartagena-protokollen om biosikkerhet.