Høringsinnspill: mais Bt11xMIR162xMIR604-x1507x5307xGA21

22.10.2014

Indian cornInnspill fra GenØk – Senter for Biosikkerhet på høringen av søknad EFSA/GMO/DE/2011/103 fra Syngenta Crop Protection AG som gjelder mat, fòr, import og prosessering av genmodifisert mais Bt11xMIR162xMIR604x1507x5307xGA21.

Konklusjon
Vi trekker frem mangler i dossieret som ikke gir grunnlag for en konklusjon om sikker bruk, samfunnsnytten og bidrag til bærekraftighet av Bt11xMIR162xMIR604x1507x5307xGA21 mais. Søker har ikke inkludert noe av den informasjonen omkring samfunnsnytten og bærekraftighet til Bt11xMIR162xMIR604x1507x5307xGA21 mais som kreves i den norske genteknologiloven (Appendix 4) for godkjenning i Norge.

Hovedkonklusjon og anbefalinger
Genøk–Senter for Biosikkerhet viser til brev fra Miljødirektoratet angående høring som omfatter Bt11xMIR162xMIR604x1507x5307xGA21 mais for bruksområdet import og prosessering og til bruk i fòr og mat eller inneholdende ingredienser produsert fra Bt11xMIR162xMIR604x1507x5307xGA21 mais.

Søker gir ikke opplysninger som adresserer vurderingskriteriene bærekraft, samfunnsnytten og etiske aspekter som forutsettes anvendt i den norske genteknologiloven. I denne sammenheng er det viktig å få dokumentert erfaringer med hensyn på effekter på miljø, helse og samfunnsaspekter. Denne type dokumentasjon er ikke tilstrekkelig i søknaden om omsetting av Bt11xMIR162xMIR604x1507x5307xGA21 mais til import og prosessering og til bruk i fòr og mat eller inneholdende ingredienser produsert fra Bt11xMIR162xMIR604x1507x5307xGA21 mais.

Vår konklusjon er at norske myndigheter ikke godkjenner bruk av Bt11xMIR162xMIR604x1507x5307xGA21 mais til import og prosessering og til bruk i fòr og mat som det søkes om.

Lise Nordgård, Frøydis Gillund, Idun M. Grønsberg, Marianne Iversen, Hermoine J. Venter og Rosa A. Binimelis A.

Bruk denne linken for å lese hele innspillet