COPMOP7 – GenØks seminar om Roadmap for risk assessment

08.10.2014

Dr. Helmut Gaugitsch

Dr. Helmut Gaugitsch

Under partsmøtet for Cartagenaprotokollen om biosikkerhet holdt GenØk 1. oktober et seminar om erfaringer fra testing av Roadmap for Risk Assessment

Følgende tema ble presentert:

  • Velkommen og introduksjon til GenØk (Katrine Jaklin)
  • The Guidance on Risk Assessment (Dr. Helmut Gaugitsch)
  •  Testing the roadmap (Dr. Angela Lozan)
  •  The relevance of the roadmap – what next? (Lim Li Ching)

PDF av presentasjonene
Seminaret ble filmet av CBD og deler av det er publisert som en webcast.