Ny artikkel: Sprøytemidler i GM soya og metodiske diskusjoner

08.10.2014

大豆Sprøytemidler i GM soya og metodiske diskusjoner

Vi har blitt kritisert i et brev til redaktøren av Food Chemistry (Korsaeth et al. 2014) for vår artikkel der vi viser at genmodifisert (GM) soya inneholder store mengder sprøytemidler (Bøhn et al. 2014). Vi svarer på kritikken med mer detaljerte beskrivelser av soyalinjene, avling, jordtyper og gjødsels regimer for bøndene. Kritikken har noen gode poenger, men vi vektlegger også verdien av bredere sammenlignende studier av planteprodukter (her soya) fra ulike produksjonssystemer (økologisk, konvensjonell og genmodifisert) som finnes på markedet.

Videre viser vi til at industrien forhindrer studier av GM planter sammenlignet med umodifisert isogen kontroll.

Vi fremhever også andre alvorlige mangler i risikovurderingene av GM planter, som at sprøytemiddelrester ikke måles selv i sprøytemiddelresistente GM planter. Sprøytemiddelrester i GM planter er ikke tilfredsstillende overvåket, de er ikke del av dagens risikovurderinger, de er som regel ikke med i fôringsforsøkene som tester disse plantenes trygghet, men du finner dem i genmodifiserte produkter på markedet.

NIFES har i dette innlegget omtalt denne studien.

 

Korsaeth et al. 2014. Comments on the recently published study: «Compositional differences in soybeans on the market: Glyphosate accumulates in Roundup Ready GM soybeans», by Bøhn et al. (Food chemistry 2014, 153: 207-215). – Food Chemistry (Letter to the editor).

Bøhn, T., Cuhra, M., Traavik, T., Sanden, M., Fagan, J. & Primicerio, R. 2014. Reply to Letter to the editor. Food Chemistry. Published online 27 August. DOI: 10.1016/j.foodchem.2014.08.042

Bøhn, T., Cuhra, M., Traavik, T., Sanden, M., Fagan, J. & Primicerio, R. 2014. Compositional differences in soybeans on the market: glyphosate accumulates in Roundup Ready GM soybeans. Food Chemistry 153: 207-215.