Innspill til GM nellik er nå publisert

05.06.2014

Innspill fra GenØk – Senter for Biosikkerhet på høringen av søknad C/NL/13/02 som gjelder import og omsetning av genmodifisert nellik, FLO-40685-1 produsert av Suntory Holdings Limited er nå publisert.

Konklusjon

GenØk kan ikke se at denne typen nellik utgjør noen risiko for helse og miljø ved import til Norge. I dyrkningslandet Colombia kan nelliken representere en miljørisiko på grunn av at den er tolerant mot sprøytemidlet klorsulforon. Når det gjelder samfunnsnytte og bærekraft oppgir ikke søker noe informasjon om dette i dyrkningslandet. En eventuell samfunnsnytte i Norge vil være avhengig av om norske forbrukere vil synes at et bredere utvalg av nellik vil være interessant. GenØk kan ikke se at denne type nellik utgjør noen stor samfunnsnytte i Norge eller bidrar til en mer bærekraftig utvikling.

Vår konklusjon er at norske myndigheter på bakgrunn av slik søknaden foreligger i dag ikke godkjenner bruk av genmodifisert nellik, FLO-40685-1, til import og omsetning.

Lise Nordgård, Idun M. Grønsberg og Frøydis Gillund.

Bruk denne linken for å lese hele innspillet.

Innspill fra GenØk – Senter for Biosikkerhet på høringen av søknad EFSA/GMO/NL/2013/116 som gjelder mat, fòr, import og prosessering av genmodifisert soya DAS-81419-2 produsert av Dow AgroSciences LLC er nå publisert. – See more at: http://genok.no/arkiv/2678/#sthash.cifRq5Uw.dpufInnspill fra GenØk – Senter for Biosikkerhet på høringen av søknad EFSA/GMO/NL/2013/116 som gjelder mat, fòr, import og prosessering av genmodifisert soya DAS-81419-2 produsert av Dow AgroSciences LLC er nå publisert. – See more at: http://genok.no/arkiv/2678/#sthash.cifRq5Uw.dpuf