Innspill til høring om GM soya er nå publisert

05.05.2014

Innspill fra GenØk – Senter for Biosikkerhet på høringen av søknad EFSA/GMO/NL/2013/116 som gjelder mat, fòr, import og prosessering av genmodifisert soya DAS-81419-2 produsert av Dow AgroSciences LLC er nå publisert.

Konklusjon

Vi trekker frem mangler i dossieret som ikke gir grunnlag for en konklusjon om sikker bruk, samfunnsnytten og bidrag til bærekraftighet av DAS-81419-2 soya. Søker har ikke inkludert noe av den informasjonen omkring samfunnsnytten og bærekraftighet til DAS-81419-2 soya som kreves i den norske genteknologiloven (Appendix 4) for godkjenning i Norge.

Hovedkonklusjon og anbefalinger

Genøk–Senter for Biosikkerhet viser til brev fra Miljødirektoratet angående høring som omfatter DAS-81419-2 soya for bruksområdet dyrkning.

Søker gir ikke opplysninger som adresserer vurderingskriteriene bærekraft, samfunnsnytten og etiske aspekter som forutsettes anvendt i den norske genteknologiloven. I denne sammenheng er det viktig å få dokumentert erfaringer med hensyn på effekter på miljø, helse og samfunnsaspekter. Denne type dokumentasjon er ikke tilstrekkelig i søknaden om omsetting DAS-81419-2 soya til import og prosessering og til bruk i fòr og mat eller inneholdende ingredienser produsert fra DAS-81419-2 soya.

Vår konklusjon er at norske myndigheter ikke godkjenner bruk av DAS-81419-2 soya for mat for import og prosessering som det søkes om.

Lise Nordgård, Idun M. Grønsberg, Marianne Iversen, Rosa Binimelis og Arinze Okoli.

Bruk denne linken for å lese hele høringsinnspillet.