Bevaring av genetisk biomangfold av mais i Mexico: Forståelse av et komplekst problem og utvikling av deltakende løsninger

15.04.2014

Fern WicksonForsker Fern Wickson  har mottatt støtte for et nytt tre års tverrfaglig forskningsprosjekt om bevaring av mais genetisk mangfold fra det latinamerikanske programmet til Norges Forskningsråd.

For hver av de viktige kulturplanter vi spiser, finnes det tusen forskjellige typer, hver med sine egne unike sett av egenskaper og kapasiteter. I det moderne landbruket dyrker vi i praksis kun noen få utvalgte typer, der fokuset er egenskapene de besitter som verdsettes av oss. Eksempler på dette kan være planter som vokser raskt eller gir høy avkastning.

iStock_000004323586Large

Problemet med denne formen for landbruk er at vi risikerer å miste det mangfoldet av planter som har utviklet seg over år med evolusjon, domestisering og avl. Bevaring av dette biologiske mangfoldet er viktig, ikke bare for sin egen skyld, men fordi forholdene kommer til å endre seg i framtiden. Det kan være klimaendringer eller nye skadedyr eller sykdommer, og når slike endringer inntreffer trenger vi en mangfoldig base for å finne eller utvikle planter som er i stand til å overleve under de nye forholdene og kan da fortsette å gi oss næring.

I dag er det to hovedmåter å bevare ulike varianter av panter og dets genetiske mangfold. En av disse er å ha bønder som fortsetter å drive landbruk etter de gamle prinsippene. Det vil si at de dyrker mange forskjellige plantesorter, krysser de for å avle fram nye, og utveksler frø innenfor og på tvers av lokalsamfunn. Den andre tilnærmingen er å lagre frø fra ulike planter i lokale og internasjonale frøbanker hvor de kan være inntil det blir nødvendig å bruke dem.

I dette tilfellet ønsker vi å undersøke disse to tilnærmingene for bevaring av mangfoldet til mais. Prosjektet skal undersøke hvilke utfordringer og muligheter bevaringsmodellen i frie lokalsamfunn i Mexico (hvor mais først oppsto), der innfødte kvinnelige bønder arbeider med å bevare sine lokale maisvarianter. Prosjektet vil sammenligne kontrastene mellom denne tilnærmingen til bevaring med frøhvelvet på Svalbard, som blir brukt som en bankboks for sine frø av land over hele verden. Prosjektet vil innebære deltagelse fra personer som jobber med begge modellene for å forstå hvordan de kan overvinne eventuelle eksisterende utfordringer, og jobbe sammen for å sikre maisens genetiske mangfold for framtiden.