How “Extreme Levels” of Roundup in Food Became the Industry Norm Independent Science News (March 2014)

01.04.2014

GenØks Thomas Bøhn og Marek Cuhra har publisert en ny artikkel.

Mange GM planter er tolerante til Monsanto’s ugressmiddel Roundup (aktiv ingredient: glyfosat). Dermed kan bøndene sprøyte direkte på planten i vekstsesongen, for å drepe ugress. Utviklingen av resistens i ugress har imidlertid fått bønder til å sprøyte mer og oftere. Til tross for økt bruk av Roundup og økt bekymring for mulige helseskader av Roundup og glyfosat, finnes det nesten ingen målinger av sprøytemidler i mat- og fôrprodukter fra disse GM plantene. Et nytt studie fra Bøhn og kolleger påviser at glyfosatinnholdet i amerikanske GM soyabønner har økt til nivåer høyere enn noen vitaminer.

Følg denne linken for å lese heler artikkelen.

Referanse:

Bøhn, T., Cuhra, M., Traavik, T., Sanden, M., Fagan, J. & Primicerio, R. 2014. Compositional differences in soybeans on the market: glyphosate accumulates in Roundup Ready GM soybeans. Food Chemistry 153: 207-215.