Fokus på risikovurdering i Øst- og Sentraleuropa

06.02.2014

Kurset ble åpnet av Moldovas Miljøvernminister Gheorghe Șalaru. GenØk ble representert av direktør Anne I. Myhr og TWN ved Lim Li Ching.

Kurset ble åpnet av Moldovas Miljøvernminister Gheorghe Șalaru og lokal arrangør Angela Lozan. GenØk ble representert av direktør Anne I. Myhr og TWN ved Lim Li Ching.

I partnerskap med Miljøverndepartementet i Moldova og Third World Network arrangerer GenØk et kurs i biosikkerhet og risikovurdering 3.-8. februar i Chisinau, Moldova. I tillegg til å øke deltagernes grunnleggende kunnskap i biosikkerhet, har kurset også som mål å teste “Roadmap for Risk Assessment“ utviklet av Cartagenaprotokollen under Konvensjonen om biologisk mangfold.

GenØk har mer enn 10 års erfaring med biosikkerhetskurs, og har årlige kurs i ulike regioner i verden. Deltagerne på dette kurset kommer bla. fra Armenia, Azerbaijan, Hviterussland, Georgia, Moldova, Tajikistan, Tyrkia og Ukraina.

Cartagenaprotokollen under Konvensjonen om biologisk mangfold har som formål å bidra til sikrere overføring, håndtering og bruk av genmodifiserte organismer som kan ha skadelige effekter på miljø og helse. En viktig del av dette er utviklingen av rutiner for risikovurdering for å identifisere og vurdere mulige uønskede effekter knyttet til bruken av genmodifiserte organismer. En tilstrekkelig risikovurdering krever kunnskap fra flere ulike vitenskaper og må i tillegg inkludere samfunnsaspekter, kultur, økonomi, etikk og lovgivning.

GenØks regionale kurs er en del av et kapasitetsbyggingsprosjekt finansiert av Norad.

IMG_3894web

Dr. Angela Lozan

IMG_3871web

Lim Li Ching fra TWN og Miljøvernminister Salaru.