Høye nivåer av sprøytemidler påvist i GM soya

03.02.2014

Det du ikke visste om GMO:

Genmodifiserte (GM) soyabønner på markedet inneholder høye konsentrasjoner av sprøytemidler

Seniorforsker ved GenØk, og Professor i GenØkologi ved UIT Norges arktiske universitet, Thomas Bøhn har sammen med kolleger publisert en artikkel som belyser et viktig kunnskapshull for GM planter, med potensiell helserisiko for dyr og mennesker (1).

Overraskende nok finnes det nesten ingen publiserte data på sprøytemiddelrester i herbicid-tolerante GM planter etter nær 20 år på markedet. Slike målinger er ikke påkrevet i risikovurderinger, hverken i EU eller Norge, til tross for at sprøytemiddelrester er uønsket i mat og fôr.

Sprøytemiddelrester (glyfosat) ble funnet i høye konsentrasjoner i de genmodifiserte soyabønnene, men ble ikke påvist i konvensjonelle eller økologiske soyabønner.

Artikkelen dokumenterer også andre vesentlige kvalitetsforskjeller mellom de ulike typene av soyabønner. Blant annet er det mer protein og mindre mettede fettsyrer i økologisk soya enn i konvensjonelle og GM soyabønner.

Siden GM soyabønner per i dag er dominerende på verdensmarkedet (ca. 80 % av totalproduksjonen), og brukes i de globale mat og fôr-kjedene, er det nå avgjørende å overvåke mengden sprøytemidler i sprøytemiddeltolerante GM soya, og å teste mulige negative helseeffekter av disse.

(1) Bøhn, T., Cuhra, M., Traavik, T., Sanden, M. & Primicerio, R. 2014. Compositional differences in soybeans on the market: glyphosate accumulates in Roundup Ready GM soybeans. Food Chemistry 153: 207-215. (Open Access)

For spørsmål eller mer informasjon kontakt:

Thomas Bøhn, seniorforsker GenØk

Professor i GenØkologi, UIT Norges arktiske universitet, Tromsø

thomas@genok.no

Mobil 97 00 99 16