Ledige stillinger: Fredskorpskandidater til Brasil og Sør-Afrika (4 stillinger)

20.12.2013

GenØk søker 4 deltagere til utvekslingsprogram med Brasil og Sør-Afrika.

GenØk – Senter for biosikkerhet søker 4 deltagere til vårt utvekslingsprogram gjennom Fredskorpset Norge. Vi søker 2 personer som vil reise til Federal University of Santa Catarina, Florianopolis – Brasil og 2 personer til North West University, Potschefstroom – Sør Afrika. Stillingene er for 18 måneder hvorav 16 måneder er opphold ved vertsinstitusjonene. Stillingene er knyttet til vårt eksisterende forskningssamarbeid innen risiko, konsekvenser og effekter ved bruk av genmodifiserte organismer. Oppholdet vil gi unike læremuligheter innen forskning og opplevelser i en  spennende kultur.

GenØks visjon er tryggere bruk av bioteknologi med fokus på biologiske, økologiske og etiske samt samfunnsmessige aspekter ved bruk av moderne bioteknologi og genmodifiserte organismer. Vi søker derfor etter lærevillige personer med alder mellom 22-35 år som har noe bakgrunnen (B.Sc/M.Sc) innen bioteknologi eller tilsvarende og som har gode engelskkunnskaper. Kandidater med interesse for sosio-økonomiske forhold eller etikk vil også bli vurdert. De som søker må være interessert i å reise, i å oppleve en ny kultur og i å lære om biosikkerhet. I tillegg vil basale kunnskaper i spansk eller portugisisk være en fordel for de søkere som vil dra til Brasil. Planlagt oppstart er i mai 2014. Angi gjerne om du primært ønsker utveksling til Brasil eller Sør-Afrika.

For mer informasjon om utvekslingsprogrammet, kontakt

Odd-Gunnar Wikmark, (odd-gunnar.wikmark@genok.no), Telefon 776 46634

eller

Katrine Jaklin, (katrine.jaklin@genok.no), Telefon 776 45546

Søknad og CV sendes til to jobs@genok.no innen 01. februar 2014.