Ny rapport: Hvordan kan en sprøytemiddelresistent genmodifisert plante bidra til bærekraftig utvikling? Bioteknologinemnda har prøvd å finne svaret.

19.12.2013

bionrapportIfølge Genteknologiloven skal en genmodifisert plante ikke være skadelig for helse og miljø for å bli godkjent i Norge. I tillegg skal vi vurdere om planten er samfunnsnyttig, etisk forsvarlig og bidrar til bærekraftig utvikling. Men hva skal egentlig til for å kunne si at en sprøytemiddelresistent genmodifisert plante er bærekraftig?

For å få svar på dette har Bioteknologinemnda, på oppdrag fra Miljødirektoratet, i 2012/2013 gjennomført prosjektet «Sprøytemiddelresistente genmodifiserte plantar og berekraft». Rapporten fra prosjektet er nå ferdig. Her har Bioteknologinemnda gitt råd om hvilke spørsmål som er viktig å undersøke, for å kunne si om en sprøytemiddelresistent genmodifisert plante bidrar til bærekraftig utvikling.

Fra GenØk har Anne I. Myhr og Terje Traavik bidratt til rapporten.

Les hele saken og last ned rapporten hos Bioteknologinemnda.