GenØk-forsker Fern Wickson nytt medlem i Bioteknologinemnda

19.12.2013

Fern WicksonBioteknologinemnda er et frittstående, rådgivende organ som er oppnevnt av Regjeringen og hjemlet i lov om framstilling og bruk av genmodifiserte organismer (Genteknologiloven) og i lov om humanmedisinsk bruk av bioteknologi m.m. (Bioteknologiloven). Bioteknologinemnda er en høringsinstans for norske myndigheter i forbindelse med saker som vedrører moderne bioteknologi. Bioteknologinemnda skal bidra med informasjon til publikum og forvaltningen, og fremme debatt omkring de etiske og samfunnsmessige konsekvensene ved bruk av moderne bioteknologi.

Tidligere kunnskapsminister og finansminister Kristin Halvorsen er oppnevnt til leder for Bioteknologinemnda fra og med 1. januar.  Halvorsen tar over etter Lars Ødegård, som har ledet Bioteknologinemnda siden 2004. Ny nestleder er Bjørn Myskja, professor ved Institutt for filosofi og religionsvitenskap, NTNU.

Følgende medlemmer og varemedlemmer ble oppnevnt til Bioteknologinemnda fra 1. januar 2014 til 31. desember 2017:

Leder: Kristin Halvorsen, Oslo

Nestleder: Professor Bjørn Kåre Myskja, Trondheim

Øvrige medlemmer:

Forskningsdirektør Nils Vagstad, Ås

Forsker Fern Elizabeth Wickson, Tromsø

Forsker Arne Holst-Jensen, Oslo

Direktør Bernadette Nimal Kumar, Oslo

Seksjonsoverlege Torolf Holst-Larsen, Haugesund

Professor og overlege Benedicte Paus, Oslo

Professor Gunnar Heiene, Oslo

Professor Raino S.E. Malnes, Oslo

Fagsjef Bente Sandvig, Bærum

Tidligere stortingsrepresentant Sonja Irene Sjøli, Eidsvoll

Student Birgit Lovise Røkkum Skarstein, Oslo

Forskningssjef Petter Frost, Bergen

Professor Inge Lorange Backer, Oslo

Varamedlemmer:

Professor Dag Inge Våge, Ås

Førsteamanuensis Terje Mesel, Kristiansand

Forsker og genetisk veileder Cathrine Bjorvatn, Bergen

Professor Ole Christian Fauchald, Bærum

Professor May Thorseth, Trondheim