GenØk tildelt midler til nytt samarbeidsprosjekt i Sør-Afrika

19.12.2013

Arinze S. Okoli

Arinze S. Okoli

GenØk og University of Fort Hare i Sør-Afrika har blitt tildelt forskningsmidler gjennom Norges Forskningsråds SANCOOP-program (South Africa – Norway Research Co-operation on Climate Change, the Environment and Clean Energy).

Hensikten med programmet er å etablere grunnlaget for langsiktig forskningssamarbeid mellom Norge og Sør-Afrika gjennom finansiering av samarbeidsprosjekter. Av totalt 52 søknader ble 17 tildelt midler. Et av prosjektene som ble finansiert er GenØk og Fort Hares prosjekt “Development of efficient bioflocculants by exploring the microbial diversity of South African Eastern Cape Province for Novel Bioflocculants”. I GenØk ledes dette prosjektet av Arinze Okoli.

Ytterligere informasjon om SANCOOP og tildelingene.